پروژه نورپردازی کاشی تبریز

دفتر مرکزی شرکت کاشی تبریز توسط مهندس کتایون رضایی طراحی شده است. این ساختمان بسیار زیبا در فرشته واقع شده و شرکت مهندسی روشنایی نورا به عنوان مجری و تامین کننده ی سیستم روشنایی در این پروژه افتخار همکاری داشته است. در این پروژه از چراغ های متنوعی از جمله چراغ خطی لینک و مگسنس استفاده شده است. در ادامه تصاویر مربوط به این پروژه ی زیبا را مشاهده خواهید کرد

نام پروژه : دفتر مرکزی شرکت کاشی تبریز

محل پروژه : فرشته

طراح / مشاور / کارفرما : مهندس کتایون رضایی

چراغ های استفاده شده در پروژه دفتر مرکزی شرکت کاشی تبریز : چراغ خطی لینک و مگسنس

تصاویر پروژه نورپردازی کاشی تبریز :