پروژه نورپردازی کارگزاری نهایت نگر

کارگزاری نهایت نگر توسط گروه معماری فرحو طراحی شده است. این ساختمان بسیار زیبا در شاداباد واقع شده و شرکت مهندسی روشنایی نورا به عنوان مجری و تامین کننده ی سیستم روشنایی در این پروژه افتخار همکاری داشته است. در این پروژه از چراغ های متنوعی از جمله چراغ مگسمارت ، چراغ های خطی کانتینیوم و لینک و چراغ سیلندری اسلیو استفاده شده است. در ادامه تصاویر مربوط به این پروژه ی زیبا را مشاهده خواهید کرد

نام پروژه : کارگزاری نهایت نگر

محل پروژه : شاداباد

مشاور / طراح / کارفرما : گروه معماری فرحو

چراغ های استفاده شده در پروژه کارگزاری نهایت نگر : چراغ مگسمارت _ چراغ سیلندری اسلیو _ چراغ های خطی کانتینیوم و لینک

تصاویر پروژه نورپردازی کارگزاری نهایت نگر :