پروژه نورپردازی مجموعه ورزشی آفتاب

«مجموعه ورزشی آفتاب» در باشگاه انقلاب واقع شده و شرکت مهندسی روشنایی نورا به عنوان مجری و تامین کننده ی سیستم روشنایی در این پروژه افتخار همکاری داشته است. در این پروژه از چراغ خطی دارلینگ به زیبایی استفاده شده است.

نام پروژه : مجموعه ورزشی آفتاب

محل پروژه : تهران

چراغ های استفاده شده در پروژه مجموعه ورزشی آفتاب : چراغ خطی دارلینگ

تصاویر پروژه نورپردازی مجموعه ورزشی آفتاب :