بررسی نقشه های اجرایی

ما در مهندسی روشنایی نورا می توانیم در خصوص کنترل روشنایی به شما مشاوره دهیم. اینکه آیا می خواهیم شدت نور را کم یا زیاد کرده یا  رنگ نور را کنترل نماییم و یا حتی با سیستم هوشمند خانه یا محل کار ادغام نماییم.

همچنین با دانشی که در زمینه چراغ های گوناگون داریم می توانیم در صورت نیاز راه حل هایی در زمینه ی طراحی سفارشی پیشنهاد کنیم. ما با گوش دادن به نیازها و ایده های شما شروع نموده ، احتمالات و موانع را تجزیه و تحلیل کرده و هزینه ی اولیه طراحی را پس از اولین جلسه تعیین می نماییم و در یک پروپوزال به کارفرما یا افراد مربوطه ارائه می نماییم

ارسال نقشه های معماری و طراحی داخلی

جهت بررسی نقشه های اجرایی و ارائه بهترین مشاوره با کارشناسان ما در مهندسی روشنایی نورا در ارتباط باشید

__LightingDesign